Upis djece u dječji vrtić “Krijesnica Gorjani” za pedagošku 2022./2023. godinu

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za upis djece u Dječji vrtić ”Krijesnica Gorjani” od 19. svibnja 2022. godine vršit će se prijave za upis djece u vrtić. Prijave će se primati od 20. svibnja do 3. lipnja 2022. godine u prostorijama Dječjeg vrtića ”Krijesnica Gorjani”, Bolokan 1, 31422 Gorjani svakog radnog dana u vremenu od 8:00 do 15:00 sati.

Roditelji/skrbnici Prijave za upis uz potrebitu dokumentaciju dostavljaju osobno ili poštom preporučeno s naznakom: PRIJAVA ZA UPIS U DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICA GORJANI 

Javnom objavom objavljuje se upis u sljedeće programe:

  • Redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi
  • Program predškole

Prijave za upis djece podnose roditelji/skrbnici  za djecu:

  • U redoviti program jasličke dobi za dijete koje do 31. kolovoza 2022. godine navršava 12 mjeseci
  • U redoviti program vrtićke dobi za dijete koje do 31. kolovoza 2022. godine navršava 3 godine života
  • Program predškole za djecu rođenu od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2017. godine u trajanju od 250 sati godišnje koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja

Prijave za upis odnose se na 10-satni program, 5-satni program sa ručkom

Ekonomska cijena za djecu jasličke dobi za 10-satni program iznosi 1.600,00 kn po djetetu

Ekonomska cijena za djecu vrtićke dobi za 10-satni program iznosi 1.500,00 kn po djetetu

Ekonomska cijena za djecu vrtićke dobi  za 5-satni program iznosi 1200,00 kn po djetetu

Općina Gorjani sufinancira boravak djece sa područja Općine Gorjani u iznosu od:

800,00 kn za 10-satni program, a 700,00 kn za 5-satni program.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 031/206-075 ili na e-mail: krijesnica.gorjani@gmail.com.

Prijavnica za upis – obrazac