Cilj predškole je pripremiti djecu koja nisu polaznici redovitog programa vrtića za polazak u školu. Vaše će dijete ovim programom razviti koncentraciju, naučiti će slušati i raditi u grupi, te usvojiti osnovna znanja i vještine kako bi se što bolje pripremilo za školu.

Starija

skupina

Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu tijekom kojeg djeca razvijaju vještine, navike i kompetencije koje će im pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju. 

Program predškole provodi se od 1. listopada tekuće godine do 31. svibnja sljedeće godine i traje 250 sati godišnje. 

Program predškole je besplatan za sve roditelje čija su djeca u godini dana prije polaska u osnovnu školu uključena u taj program. 

 

Vještine

koje će dijete steći:

pic-25
h-16

Priprema za školu

Priprema za školu je od iznimne važnosti za svako djete, o pripremi ovisi djetetov odnos prema školovanju. 

Tih godinu dana prije polaska u školu nisu ključne samo za dijete već i za vas i cijelu obitelj. U tom periodu trebate dijete upoznati sa pojmom škole, objasniti mu da sljedeće godine kreće u školu i ispričati mu što će sve tamo raditi. Objasnite djetetu da je predškola priprema za školu, da će se tamo igrati i upoznati buduće prijatelje u klupama. U dogovoru s učiteljicom kupite mu bilježnicu i potreban pribor. Radite s djetetom na stjecanju navike i odgovornosti kada je u pitanju odlazak u predškolu i obavljanje nekih osnovnih obveza. 

Polako i strpljivo pratite djete na koracima do škole.

Što će djeca naučiti?

pic-26