NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICA GORJANI ZA PEDAGOŠKU 2023./2024. GODINU

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), članka 40. Statuta te Odluke o raspisivanju natječaja za upis djece u Dječji vrtić ”Krijesnica Gorjani” od 5. svibnja 2023. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića ”Krijesnica Gorjani” dana 8. svibnja 2023. godine objavljuje Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Krijesnica Gorjani za pedagošku 2023./2024. godinu.

Prijave se zaprimaju od 8. do 19. svibnja 2023. godine u prostorijama Dječjeg vrtića, Bolokan 1, Gorjani svakog radnog dana u vremenu od 8:00 do 15:00 sati.

Za prijavu se obavezno dostavlja popunjen obrazac Prijavnice za upis te dokumentacija kako slijedi:

  • rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih (preslika)
  • uvjerenje o mjestu prebivališta roditelja i djeteta (ne starije od 6 mjeseci) ili preslika osobne iskaznice
  • preslika knjižice cijepljenja
  • potvrda o radnom statusu roditelja
  • dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu (dijete roditelja invalida Domovinskog rata, dijete samohranog roditelja, dijete u udomiteljskoj obitelji, dijete roditelja koji primaju dječji doplatak, dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece, dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe) – ako je primjenjivo

Sistematski pregled obavlja se nakon upisa djeteta u vrtić i Potvrda o obavljenom pregledu se dostavlja prije samog polaska djeteta u vrtić.

Natječaj za upis djece možete pogledati ovdje.

Obrazac Prijavnice za upis možete preuzeti ovdje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *