Ovo je mjesto na kojem će vaše djete steći sva potrebna znanja i vještine za nastavak obrazovanja.

Mlađa

skupina

je skupina koju dijete polazi od izlaska iz jaslica do polaska u školu. Dobna raznolikost omogućit će djetetu razvoj u svakoj dobi. Istraživanja pokazuju da su djeca polaznici mješovitih grupa motiviranija, samopouzdanija i da imaju bolje razvijene socijalne vještine, te bolji odnos prema vrtiću i kasnije školi.

Novosti za mlađu skupinu

Prednosti miješanih grupa

Brojne su prednosti miješanih vrtićkih grupa. Dobno ujednačene skupine imaju unaprijed napravljene i osmišljene programe za djecu određene dobi sastavljene prema nekom prosjeku, dok u miješanim skupinama odgojiteljice program prilagođavaju svakom djetetu. Dakle odgojitelji poštuju djetetovu dob, i koriste stručni program kao podlogu, ali individualno pristupaju svakom djetetu što omogućuje djetetov bolji razvoj. Još jedna prednost miješanih skupina je baš ta raznolikost u godinama, ona simulira stvarni život gdje će se dijete uvijek naći u skupini u kojoj je netko stariji ili mlađi od njega. 

Vrlo je bitno naglasiti da se pazi na to da boravak starije djece u miješanim skupinama ne dovodi do njihovog nazadovanja.

pic-27
h-20

Što će vaše dijete naučiti?

Kako vi možete poboljšati razvoj djeteta?

Iako djete polazi vrtić dobro je da i kod kuće radi na kognitivnom razvoju. Trebate poticati razvoj samostalnosti i nezavisnosti djeteta. Omogućite djetetu doživljaj u aktivnosti, omogućite mu da vidi svoje rezultate, neka samo ustanovi jeli aktivnost dobro završila, omogućite mu da se kreće i vježba. 

Potičite intelektualni razvoj vašeg djeteta. Omogućite djetetu stjecanje iskustava pomoću svih osjetila, omogućite mu stjecanje pojma količine (pomoću bombona..), neka se upozna s odnosima, različitim veličinama, čitajte djetetu priče. 

Potičite razvoj kontrole izražavanja emocija tako što će te stvoriti atmosferu sigurnosti, prihvaćanja i zadovoljstva djece, stvarajte kod djeteta naviku da razmišlja prije nego što nešto učini. Jasno postavite granice prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja. Potičite razvoj igre pretvaranja koje omogućuju djeci da uoče raznolikost radnji odraslih. 

Dječak