Kućni red

Temeljem članka 40. Statuta Dječjeg vrtića Krijesnica Gorjani Upravno vijeće donijelo je Pravilnik o kućnom redu dječjeg vrtića “Krijesnica Gorjani”.

 

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na sve radnike Vrtića, roditelje-korisnike usluga i sve osobe tijekom njihova boravka u prostoru Vrtića. 

Radno vrijeme

 • Radno vrijeme vrtića je svaki radni dan od 06:00 do 16:00 sati.
 • Radnici i druge osobe mogu boraviti u prostoru vrtića samo tijekom radnog vremena
 • Dijete može u vrtiću biti najviše 10 sati.
 • Poštujte radno vrijeme vrtića. Za djetetovu rutinu je ključno da dolazi na vrijeme u vrtić. Kasniji dolazak u vrtić mora biti unaprijed najavljen odgajateljicama i u tom slučaju djetetu trebate dati doručak prije dolaska u vrtić.  Dijete je potrebno dovesti do 08:30, a odvesti iza 14:00.
 • U slučaju izostanka djeteta iz vrtića (bolest, putovanje,…) obavijestite odgojitelja.
 • Pri dovođenju i odvođenju djeteta iz vrtića obavezno se javite osobno odgojitelju. 
 • Po vaše dijete možete doći samo vi i osobe koje ste vi za to ovlastili potpisanom izjavom. 

Sigurnost

 • Odgojitelj koji prvi u jutarnjim satima otvara Vrtić (dežurni odgojitelj) dužan je izvršiti pregled i obilazak vanjskog i unutarnjeg prostora, te uočeno stanje prijaviti ravnatelju. 
 • Pri ulasku i izlasku iz vrtića iza sebe obavezno zatvarajte vrata;
 • Sve odrasle osobe dužne su upoznati ravnatelja o svakoj činjenici za koju smatraju da predstavlja opasnost po sigurnost i zdravlje djece ili odraslih.
 • Radi sigurnosti djece u vrtiću, važno je voditi računa da dijete ne donosi u vrtić opasne predmete (bombone, žvakaće gume, sitne igračke…)
 • Vrtić ne preuzima odgovornost za nestanak osobnih stvari kao i za nastalu štetu na istima.

Pravila ponašanja i komunikacije

 • Radnici Vrtića, roditelji-korisnici te druge osobe koje borave u vrtiću, dužni su poštivati pravila kulturnog ponašanja u međusobnim kontaktima. 
 • Radnici vrtića u svome radu promoviraju vrijednosti humanizma, nenasilja, uvažavanja i poštivanja različitosti. 
 • Individualne informacije o djetetu roditelj može dobiti izvan odgojno-obrazovnog rada, prema planu odgojno-obrazovne skupine i u dogovoru s odgojiteljima.
 • Tijekom radnog vremena radnici su dužni nositi čistu i urednu odječu i obuću, te primjerenim izgledom, profesionlanim i uljudnim ponašanjem i komunikacijom pridnositi izgledu Vrtića.
 • Radnici Vrtića i druge osobe dužni su poštivati i čuvati imovinu i inventar Vrtića.
 • Korištenje telefona Vrtića dozvoljeno je samo u odgojno-obrazovne svrhe.

Zdravlje djeteta

 • Prilikom prvog dolaska djeteta u vrtić roditelj svakog novoupisanog djeteta obavezan je predati liječničku potvrdu o sistematskom pregledu djeteta
 • Ukoliko je vaše dijete bolesno dužni ste obavijestiti vrtić i ne dovoditi dijete dok ne ozdravi.
 • Kod ozljeda i naglog obolijevanja, u vritću se djetetu pruža prva pomoć, obavještava se roditelj i ako postoji potreba djete se upućuje liječniku.
 • U vrtiću ne dajemo lijekove, osim standardnu terapiju za djecu s kroničnim bolestima. 

Prehrana

 • Prehrana djece u vrtiću osigrana je uskladno utvrđenom jelovniku vodeći računa o odgovarajućoj kalorijskoj vrijednosti i potrebnim nutrijentima.
 • s obzirom na trajanje programa djeci se u pravilu osigurava sljedeći broj obroka:
  • za 5-satni program 3 obroka
  • za 10-satni program 4 obroka 
 • Unošenje prehrambenih artikala u vrtić nije dozvoljeno.