Dokumenti

Ovdje možete pronaći sve dokumente, zakone i pravilnike koji se odnose na vrtić.

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (”Narodne novine” broj 25/13.), kojim su propisana načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupaka za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Informacije su dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu i ograničenjima Zakona o pravu na pristup informacijama (”Narodne novine” broj 25/13).

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija određuje se sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Tea Milanović. Tel: 031/853-421

Dokumenti ustanove

Zakoni i pravilnici

Financijsko poslovanje