Category:

Upisi 2022./2023.

Upis djece u dječji vrtić “Krijesnica Gorjani” za pedagošku 2022./2023. godinu

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za upis djece u Dječji vrtić ”Krijesnica Gorjani” od 19. svibnja 2022. godine vršit će se prijave za upis djece u vrtić. Prijave će se primati od 20. svibnja do 3. lipnja 2022. godine u prostorijama Dječjeg vrtića ”Krijesnica Gorjani”, Bolokan 1, 31422 Gorjani svakog radnog dana u vremenu od 8:00 do 15:00 sati. Roditelji/skrbnici Prijave za upis uz potrebitu dokumentaciju dostavljaju osobno ili poštom preporučeno s naznakom: PRIJAVA ZA UPIS U DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICA GORJANI  Javnom objavom objavljuje se

Continue reading ➝